• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

YABANCILAR MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Aşağıda ayrıntılı anlatacağımız şekilde yabancılar (uzun süreli vize ve ikamet almış olanlar dışında) süre yeterli değilse üç ayda bir Ülkemizden çıkış yapıp ertesi gün tekrar giriyorlar ve 3 ay kalabilme hakkına sahip oluyorlardı. 1 Şubat 2012 tarihinden başlayarak yurt dışında bir gün kalıp giriş olanağı ortadan kalkıyor. Yabancının çıkışından 180 gün içinde 90 gün kalma hakkı var. Yani 3 ay sonra ülkemize girebilecek.
Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun (15/7/1950 Tarih ve 5683 Sayılı) ile yabancıların Ülkemizdeki ikamet ve seyahatleri düzenlenmiştir.
İkamet beyannamesi başlığı altında düzenlenmiş olan genel hükümlere göre (MD 3/fıkra 1) “Türkiye’de BİR aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat etmekle ödevlidirler. Bu beyanname hiç bir harç ve resme tabi değildir.”
Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak 10/10/2011 tarihli ve 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara göre;
10/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2306 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
Kalış süresi
MADDE 1 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki süre, vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye'den çıktığı gün itibarıyla önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanır.
(2) Yabancının Türkiye'deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 2 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin 90 gün olarak uygulanmasına ilişkin 22/12/2003 tarihli ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/3/2003 tarih ve 2003/6641 sayılı Karar
5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki bir aylık sürenin, vize muafiyet süresinin veya yabancının hamili olduğu vize etiketinde belirtilen ikamet süresinin yeterli olması kaydı ile, 90 gün olarak uygulanması; Dışişleri Bakanlığının 28.07.2003 tarihli ve 285611 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22.12.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Etkinlikler

Etkinlik yok

Çalışma Yaşamında Gündem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

YENİ BORÇLAR KANUNU VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE MOBBİNG AÇISINDAN BAKIŞ

07-10-2013 Hits:3890 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Kaan Benokan

Yeni Borçlar Kanunu İnsan kaynakları yönetimi bakımından önemli bazı unsurları gündeme getirmiştir. Bunlardan biri işçinin kişiliğinin korunması konusunda işverene getirilen yükümlülüklerdir. Yasanın 417’nci maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır. “İşveren, hizmet ilişkisinde...

Read more

İŞÇİ İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞINI İSPAT EDEMEDİ

20-08-2013 Hits:4912 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Geçtiğimiz günlerin bir gazete haberine göre, sekiz ay bir işyerinde çalışan ve işten çıkarılan, bu arada sigortaya da bildirilmeyen yani sigortasız çalıştırılan bir işçinin, Çalışma ve İş Kur il müdürlüğüne...

Read more

KADIN İSTİHDAMI ARTAR MI?

20-08-2013 Hits:3837 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Çalışma yaşamında kadın istihdamını artırmak için AB bağlamında özel çabalar sürüyor ve özel hedefler konuyor. Biz ne yapıyoruz bu alanda? Bir noktayı ele alıp inceleyelim. Çalışma yaşamı ile ilgilenenlerin fikir birliğinde...

Read more

İŞÇİNİN ÖNÜNDEKİ HUKUKİ ENGELLER

12-08-2013 Hits:3743 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

SGK Mevzuatı işçinin işe başlamakla sigortalı olduğunu üzerine basarak belirtiyor. Hatta işe başlamakla, işçi sigortalı kavramı ile anılıyor. Bunun anlamı ise işçinin işe başlamasıyla birlikte tüm sigorta olanaklarından yararlanmaya başlamasıdır....

Read more

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

05-06-2013 Hits:4887 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Tatil anlayışımız genellikle izinlerin yaz aylarında kullanılması yönündedir. Doğal olarak bu tercihte yazın okulların kapalı olması da rol oynar. Ancak bu tercih çoğu kez işyerlerini zora sokar. Hemen herkes yaz...

Read more

“SANAL ASGARİ ÜCRET”

07-05-2013 Hits:4630 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında yapılmış olan bir protokol ile bu kuruluş üyelerine “asgari bir ücret” uygulaması, sanal asgari ücret olarak değerlendirilerek eleştiriliyor. İki kuruluş...

Read more

Üye Alanı Giriş

Reklamlar

Bağlantılar

 

Open source productions