• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR

1-Ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.

2-Ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli çalışanlar için 5510 sayılı Yasaya göre sigortalı olma zorunluluğu vardır.

3- Ev hizmetlerinde çalışanlardan gelir vergisi kesilmez.

4- Ev hizmetlerinde çalışanlar için İşsizlik Sigortası primi ödenir.

DAYANAKLAR

 (5510 sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu)

 UYGULAMA

 1-Örneğin çocuk bakımı için işe alınan bir ev hizmetlisi için SGK ilgili hizmet birimine işyeri bildirgesi verilecek.

 2-Daha sonra, e-bildirge şifresi alınacak ve bu ev hizmetlisi için işe giriş bildirgesi gönderilecek.

 3-Çalıştırılan her ay için düzenlenecek “Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi” (693 liradan az olmamak şartıyla) izleyen ayın 23’üne kadar SGK ilgili hizmet birimine verilecek.

 4- Ev hizmetlerinde çalışanlar da, “İşsizlik Sigortası” kapsamındadırlar. Bundan yararlanmak için 4447 sayılı Kanuna göre, en az az 600 gün sigortalı çalışmak gerekecek.

 5-(193 Sayılı Kanun MD. 23/6.)” Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamında değildir). Ev hizmetlilerinin ücretleri Damga Vergisi

 BİR ÖRNEK

 

Asgari ücret……………………………………………………………886,50

Sigorta işçi primi 14%..............................................124,11

İşsizlik sigortası işçi primi……………………………………….   8,87

Gelir Vergisi ………………………………………………………….    0,00

Damga Vergisi………………………………………………………     0,00

İşçinin eline geçen……………………………………………….. 753,52

 

İŞVERENE MALİYET

Sigorta işveren payı 16.5% (5% indirim)………….146,27

İşsizlik Sigortası işveren payı 2%.......................   17,73

TOPLAM…………………………………………………………… 1050,5

YERLİ VEYA ÇALIŞMA İZNİ ALINARAK ÇALIŞTIRILAN TÜM EV HİZMETLİLERİ İÇİN YUKARIDA YAPILAN HESAPLAMA GEÇERLİDİR.

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiye’de sigortalı olarak çalışan yabancılar İŞSİZLİK SİGORTASINA TABİDİR. Yani Türkiye ile arasında ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülke vatandaşı ev hizmetlisi için işsizlik sigortası uygulanacaktır.

Çalışma izni olan yabancı ev hizmetlisi için  sigortaya bildirim oturma izni sonucu verilen yabancı sicil numarası ile yapılacaktır (Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından)

 

Etkinlikler

Etkinlik yok

Çalışma Yaşamında Gündem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

YENİ BORÇLAR KANUNU VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE MOBBİNG AÇISINDAN BAKIŞ

07-10-2013 Hits:3937 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Kaan Benokan

Yeni Borçlar Kanunu İnsan kaynakları yönetimi bakımından önemli bazı unsurları gündeme getirmiştir. Bunlardan biri işçinin kişiliğinin korunması konusunda işverene getirilen yükümlülüklerdir. Yasanın 417’nci maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır. “İşveren, hizmet ilişkisinde...

Read more

İŞÇİ İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞINI İSPAT EDEMEDİ

20-08-2013 Hits:4997 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Geçtiğimiz günlerin bir gazete haberine göre, sekiz ay bir işyerinde çalışan ve işten çıkarılan, bu arada sigortaya da bildirilmeyen yani sigortasız çalıştırılan bir işçinin, Çalışma ve İş Kur il müdürlüğüne...

Read more

KADIN İSTİHDAMI ARTAR MI?

20-08-2013 Hits:3874 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Çalışma yaşamında kadın istihdamını artırmak için AB bağlamında özel çabalar sürüyor ve özel hedefler konuyor. Biz ne yapıyoruz bu alanda? Bir noktayı ele alıp inceleyelim. Çalışma yaşamı ile ilgilenenlerin fikir birliğinde...

Read more

İŞÇİNİN ÖNÜNDEKİ HUKUKİ ENGELLER

12-08-2013 Hits:3777 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

SGK Mevzuatı işçinin işe başlamakla sigortalı olduğunu üzerine basarak belirtiyor. Hatta işe başlamakla, işçi sigortalı kavramı ile anılıyor. Bunun anlamı ise işçinin işe başlamasıyla birlikte tüm sigorta olanaklarından yararlanmaya başlamasıdır....

Read more

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

05-06-2013 Hits:4932 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Tatil anlayışımız genellikle izinlerin yaz aylarında kullanılması yönündedir. Doğal olarak bu tercihte yazın okulların kapalı olması da rol oynar. Ancak bu tercih çoğu kez işyerlerini zora sokar. Hemen herkes yaz...

Read more

“SANAL ASGARİ ÜCRET”

07-05-2013 Hits:4660 ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNDEM Ömer Benokan

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında yapılmış olan bir protokol ile bu kuruluş üyelerine “asgari bir ücret” uygulaması, sanal asgari ücret olarak değerlendirilerek eleştiriliyor. İki kuruluş...

Read more

Üye Alanı Giriş

Reklamlar

Bağlantılar

 

Open source productions